Rigtig sød vallak på 12 år, søger nye græsgange. Thidur er primært brugt som turhest, hvilket han har stor erfaring i. Både alene og med andre heste. I nogle tilfælde kan han tøve en smule når man rider ud alene - og der skal rytteren lige kunne fortælle hvor han skal gå hen: Han er meget venlig, og der er intet ondt i ham. Han er fint uddannet, super let på tøjlen og mestrer 4 gode gangarter. Meget let til tölt. Selvom han er 5-gænger, har han en god, opspringene galop, som han også mestrer i roligt tempo og på lille volte. Han kunne sagtens være et emne for rytteren som vil ride lidt konkurrence. Muligvis alrid. Thidur var en smule stresset hos mig den 1. uge, hvilket man formegentlig må forvente når han flytter igen. Han har netop fået raspet tænder og han er nyskoet. Han er vaccineret; også med stivkrampe - men hvis han skal starte stævner, skal man være forberedt på at han skal startes op med 3 boostere. (Dette har vi taget højde for i prisen) Thidur måler 138-139cm. Han har en behagelig vilje, en smule over middel. (selvgående)

Really sweet gelding, 12 years old, looking for new pastures.Thidur is primarily used as a tour horse, which he has extensive experience in. Both alone and with other horses. In some cases he may hesitate a bit when riding out alone - and the rider should be able to tell him where to go:He is very kind and there is nothing "bad" with him.He is well trained, super easy on the reins and masters 4 good gaits. Very easy to tölt.Although he is a 5-gaiter, he has a good, springing gallop, which he also masters at a slow tempo and in a small ridingarea.He could easily be a topic for the rider who wants to ride a little competition. (At a low/medium level)Thidur was a bit stressed at my place the 1st week, which you maybe have to expect when he moves again.He has resently had his teeth done and he is new shoed.He is vaccinated; also with tetanus - but if he has to start competitions, you must be prepared for him to be started up with 3 boosters. (We have taken this into account in the price)Thidur measures 138-139cm.He has a pleasant willingness; a little above average.