Salgsheste (ungheste)

Younghorses (not ridden horses)

Joker fra Fleskum Herred
Blídur fra Svenstrupholm