🌷Huldumey fra Hovengen
Musegrå-broget hoppe på 5 år
138cm
Middel vilje

Huldumey er en positiv, ung hoppe som sælges direkte fra avler.

Hun er aldersmæssigt, godt uddannet, og hun har god forståelse for tøjle, sæde og de samarbejdende signaler.
🔹Løs og let for hånden.

Hun har let til tölt, og kan endda tölte for hånd (uden rytter) vælger ligeligt tölt og trav.
Hun vurderes umiddelbart som 4-gænger.

Jeg oplever altid Huldumey som værende glad og samarbejdsvillig i træningen. ☀️

Hun er fortsat en smule udfordret i trafik og ved trailerlæsning, og der må forventes yderligere træning hertil.

Ønsker du en glad og samarbejdsvillig hoppe til videreuddannelse, er Huldumey et godt bud.

Pris: 38.000kr


  • Huldumey fra Hovengen
  • Grey-pinto 5-year old mare

  • Medium  willingness

  • 138 cm

F: Starri fra Nørremark

M: Silkisif fra Hammer Bakker

Huldumey is a positive, young mare. She is sold directly from the breeder.
She is well-educated, and she has a good understanding of the reins, seat and the cooperative signals. Loose and easy in hand.

She has easy to tölt up to medium speed. 
She can even tölt by hand (without rider)
She is assessed as a 4-gaiter.
I always experience Huldumey as being happy and cooperative in the training.


She is still a little challenged in traffic and in railer. Further training must be expected.
If you want a happy, alert and cooperative mare to further education, Huldumey is a good choice.

Price: 5.100 EUR