Hneta

  • Hneta fra Ballegækgård - DK2009200465
  • 4-gænger

  • 143 cm

F: Vinur frá Lækjarbotnum M: Hetja fra Højtoften

Hneta har super meget personlighed og hun er hun en hoppe som vækker stor opmærksomhed, både på folden og under rytter. Udtryksfuld og arbejdsglad.

Hun udmærker sig ved sine meget store, rummelige bevægelser, og sit milde udtryk.

Går pænt i trailer, passet med smed og vaccine.

Hun er bla. halvsøster til den afdøde 1. klasses hoppe, Steinborg frá Lækjarbotnum.

Hneta er ikke aldersmæssigt uddannet i gangarterne.
Dressuren er godt indlært, og her har Hneta god forståelse. Hun gør hvad hun bliver bedt om. Let for hånden.

Hun er tidligere redet af en stille, forsigtig rytter. Vil dog ikke passe til nybegyndere.

Hneta giver en god ridetur, og særligt på ridebanen.
Tölten kræver lidt arbejde. 

Pris: 40.000kr NEDSAT TIL 30.000 KR

  • Hneta fra Ballegækgård - DK2009200465
  • 4-gaiter

  • 143 cm

F: Vinur frá Lækjarbotnum

M: Hetja fra Højtoften


Hneta has a lot of personality and she is a mare who raises great attention, both on the field and under rider. She is distinguished by her very large, spacious movements, and her gentle expression.

She goes directly in trailer. And she is fit with blacksmith and vaccine.

Hneta are not age-trained in the gaits, the dressage is well learned, and here Hneta has good understanding. She does what she is asked for. Easy in the hand. 

She was previously ridden by a quiet, careful rider. However, she will not fit beginners. 

Hneta gives a good ride, and especially on the riding track. We are about to refresh the tölt. 

Price: 5.350€