Salg via salgsstald

Al information vedr. handel og efter handel hos Pro-sale.eu

SALGSTALDEN GØR DIT HESTESALG TIL FORBRUGERKØB

Selvom du anses som privat person i forbindelse med en hestehandel, så vil der være tale om et forbrugerkøb når hesten sælges via salgsstald.


I købeloven sondres der imellem tre slags køb, handelskøb, forbrugerkøb og civilkøb.
Ved handelskøb forstås handel af en genstand mellem to erhvervsdrivende. Ved forbruger-køb forstås handel af en genstand imellem en erhvervsdrivende på den ene side og en for-bruger på den anden side. Ved civilkøb forstås alle andre køb, for eksempel handel af en genstand mellem to privatpersoner.
Hvad de færreste hesteejere imidlertid er klar over, er, at sætter man sin hest til salg via en salgsstald, ja så fremgår det af købelovens § 4a, stk. 2, at der så er tale om et forbrugerkøb. 


Den private sælger bliver med andre ord identificeret med den fuldmægtig, salgsstalden, som han har sat til at formidle salget.
I købeloven er der et helt særligt afsnit om forbrugerkøb, der indeholder bestemmelser, som ikke kan fraviges til ugunst for forbrugeren. Det betyder, at den hesteejer, som sætter sin hest til salg via en professionel salgsstald, skal forholde sig til, at hvis køber påpeger en mangel indenfor de første seks måneder efter leveringen, formodes manglen, at have været til stede på tidspunktet for risikoens overgang, med mindre sælger kan påvise, at det ikke er tilfældet. 

Det er med andre ord sælgers bevisbyrde at bevise, at "spiren til" manglen ikke var der, da han solgte hesten.


§1 Pro-sale's opgave med salgshesten

  • Al kontakt med kunder
  • Fremvisning (også aften og weekend)
  • Telefontid
  • Hjælp ved dyrlægeundersøgelse
  • Udfærdigelse af kontrakt
  • Fuldtidspasning inkl. fodring 2-3x dagligt
  • Motionering af hesten x-x pr. uge
  • Al kontakt med smed og eventuel dyrlæge
  • Online annoncering inkl. fotografering og evt. video

Vi gør sælger/ejer opmærksom på, at vi ikke hæfter hvis handlen skulle ske at gå tilbage. Dette er sælgers ansvar: Pro-sale.eu er ikke sælger - det er ejeren.


§2 Vedledning om køb & salg af heste

Via linket nedenfor kan du læse meget mere om vejledning ved handel med heste. 

Jeg anbefaler den enkelte køber & sælger at tænke over hvilke ønsker og krav du/i har ved handel af heste. Kun DU kan sikre dig selv i handlen ved hjælp af en god købskontrakt og eventuelle bilag hertil. 

Overvej den enkelte handel med fx. hestens alder, sind, sygdomshistorie, levevilkår, potentiale, uddannelse og ikke mindst prisen. Hvad har betydning for dig & hvad vil du være sikker på.

Har du spørgsmål eller ønsker du at kende til erfaringer i handel med heste er du til hver en tid velkommen til at kontakte mig.  


  • file:///C:/Users/Bruger/Downloads/Vejledning_kobogsalg.pdf