Særdeles attraktiv stævnevallak på 7 år. Han er 144cm, 4-gænger, med meget adskilte gangarter.
Glampi indeholder et stort potentiale til dig som ønsker en konkurrencehest med rene, ukomplicerede gangarter.

Han henvender sig særligt til 4-gangs- og tölt discipliner. 

Hans bevægelser ligger ml B- og A-niveau.

Vilje over middel; han byder sig til og rides for lette hjælpere. -Meget godt uddannet.


Han elsker at springe, og er kunne også være et spændende emne for rytteren der går med tanker om alrid på højt niveau.
Han er utrolig sød og velopdragen. 

-Nem i flokken. (Blandet)

Han er cool på tur, og vi har ikke oplevet ham bange for noget.

Han er stævneerfaren; sød og nem at have med i byen.


🌟Han vil også være et spændende emne for en dygtig junior/ungrytter med høje stævne-ambitioner.

 75.000kr

Very attractive competition gelding of 7 years.

He is 144cm, 4-gaited, with very distinct gaits.

Glampi contains a great potential for you who want a competition horse with clean, uncomplicated gaits.

He caters specifically to 4-gait and tölt disciplines.

His movements are between B and A level.

Willingness is above average; he offers himself and he is ridden for light helpers.

Very well educated.

He loves to jump, and could also be an exciting topic for the rider who goes with thoughts of “alrid” at a high level.
He is incredibly sweet and well behaved.

He's cool on tour and we have not experienced him afraid of anything.

🌟He could also be an exciting subject for a skilled junior / young rider with high competition ambitions.

10.000€