Birna

  • Birna fra Stald Balle - DK2011200335
  • 4-gænger

  • 145 cm

  • Middel vilje

Meget positiv 4-gænger hoppe med rigtig flotte bevægelser. Birna er godt uddannet, og hun er en fornøjelse af ride på. Hun er trænet både på tur og på banen, hvor hun udviser samme samarbejdsvilje og positivitet. 

Birna har et blæret CV, hun har nemlig både været med på efterskole, været ude og svømme, redet i trafik og hun er redet af både børn og voksne igennem sin uddannelse.
- Springe kan hun også.

Meget sød og mild i al håndtering, og går desuden direkte i trailer. 

Trav, skridt og galop vil jeg beskrive som stærke, taktfaste og rummelige. Kapacitet og potentiale er en del over middel. Galoppen kan rides helt kort, roligt og samlet. Som en rigtig gyngehest. 
Hun er gangsat, og har god forståelse for tölten.

Birna er meget let på tøjlen,

Birna har ingen sygdomshistorik, og hun sælges direkte fra avler.

Kontakt mig gerne for yderligere information.

Pris kun: 40.000kr


  • Birna fra Stald Balle - DK2011200335
  • 4-gaiter

  • 145 cm

  • Medium willingness (ridden by junior)


Very positive mare with really nice movements. Birna is well educated and she is a pleasure to ride. She is trained both on tour and on the track, where she shows the same willingness to cooperate and positivity.

Birna has been joining a girl on a post-school, they have been out swimming, jumping, and also ridden in traffic. Birna is ridden by both children and adults through her education.

Very nice and gentle in all handling. She goes directly into the trailer.

Trot, walk and canter I will describe as strong, tactful and spacious. Capacity and potential are very promissing. The canter can be ridden quite briefly, quietly and collected. Like a real dressage-horse.

She has a good understanding of tölt, though the buyer must be prepared for tölt to be further strengthened. 

Birna has no disease history, and she is sold directly from the breeder.

Please contact me for further information.

Price: 6.000€